Beruházások előkészítése

Egy beruházás sikere számtalan tényezőtől függ, amelyek közül a legtöbb már a beruházási döntés előtt megismerhető. Kockázatkezelőként számunkra kiemelt jelentőséggel bír, hogy ezeket a projektre ható kockázati tényezőket már a döntés előkészítési szakaszban minél pontosabban behatároljuk és számszerűsítsük. A beruházás megvalósítása és üzemeltetése során így felkészülhetünk a váratlan eseményekre.

Üzleti tervezés

Egy jól működő vállalkozás vagy sikeres beruházás esetében a legelső és elengedhetetlenül szükséges lépés (+ legelső lépés) a megfelelően megalapozott, kockázatokat is feltáró, és kezelésükre adekvát módszereket bemutató üzleti tervezés. Üzleti tervezés nemcsak a folyamatos üzletvitel esetében szükséges, hanem egy-egy beruházási döntés meghozatala előtt is, hogy meghatározható legyen a tervezett beruházás létjogosultsága, eredményei, kockázatai és lehetőségei. 

Társaságunk hosszútávra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a fenti területeken, különösen az alábbiakra fókuszálva:

 • beruházások pénzügyi tervezése, megtérülési számítások, finanszírozási szerkezet kialakítása;
 • energetikai, elsődlegesen megújuló energetikai projektek tervezése, projektvezetése;
 • előbbiekhez üzleti tervek, befektetői összefoglalók, finanszírozóknak benyújtott információs memorandumok, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése;
 • projektvezetői vagy pénzügyi szakértői tevékenység egyes projektek és beruházások esetében;
 • üzleti modellezés termelő és kereskedő vállalatok esetében;
 • társaságok, projektek pénzügyi, jogi és kockázati átvilágítása és értékelése;
 • vezetői tanácsadás;
 • képzési, oktatási tevékenység.

Engedélyes és kiviteli tervek készítése

A tervezési folyamat során egy megújuló energiát termelő erőmű esetén az alábbi feladatokat végezzük el:

 1. Az Üzleti tervben meghatározott optimális üzemméretnek megfelelően elkészítjük a technológia méretezését, a technológiai műszerezett folyamatábrát és a helyszínrajzot
 2. Összeállítjuk a teljes körű építési engedélyes dokumentációt
 3. Elkészítjük az erőmű csatlakozási tervét és a csatlakozási engedélykérelmet
 4. Összeállítjuk a kiserőműi engedélykérelmi dokumentációt és METÁR kérelmet
 5. Elkészítjük a kulcsrakész erőmű teljes kiviteli tervdokumentációját
 6. Átadjuk a beruházás részletes költségvetését

Beruházások megvalósítása

Az energetikai beruházások esetében hatványozottan igaz, hogy sikeres üzemeltetés, valamint hosszú távú fenntarthatóság és biztos megtérülés csak alapos és hozzáértő tervezés és előkészítés eredményeként lehetséges.
Erősségünk, hogy az ezeken a területeken szerzett tapasztalatainkra ötvözni tudjuk a megvalósítás operatív feladatainak ellátásával, ezáltal teljes körű szolgáltatást tudunk kínálni Partnereinknek.
Rendelkezünk mindazokkal a partneri és beszállítói erőforrásokkal, valamint tudással, amelyek lehetővé teszik a nap- és biomassza alapú erőművi projektek teljes tervezését, valamint a kulcsrakész erőművek kivitelezését egyaránt.

Biogáz erőművek kivitelezése

Társaságunk 2011 óta foglalkozik erőműi projektek előkészítésével, kivitelezésével valamint üzemeltetéssel. A biogáz üzemek létesítése a zöldenergia területén talán a legösszetettebb feladattal jár.

A kivitelezési tevékenységünk magába foglalja az üzem kulcsrakész átadását, amelynek keretein belül az építészeti, technológiai és villamos kivitelezésen felül a próbaüzem lebonyolítását is elvégezzük. A fő erősségünk, hogy saját üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk, amelyeket már a próbaüzem során átadunk az Ügyfeleinknek. Így megóvjuk őket attól a gyakran előforduló jelenségtől, hogy a kezdeti időszakban a technológia ismeretek és az üzemeletetési tapasztalatok hiánya miatt az üzem nem tudja teljesíteni az elvárt termelési szintet.

Egyéb kivitelezés

Az erőműi beruházásaink sikereinek köszönhetően generálkivitelezési tevékenységünket kiterjesztettük más, a biogáz erőművekhez kapcsolódó komplex ipari technológiai projektek megvalósítására. Fontos számunkra, hogy a velünk hosszútávon együttműködő hazai és nyugat európai beszállító partnereink erőforrásaira támaszkodhatunk, ami a kivitelezés sikeres és meglepetések nélküli lebonyolítását garantálja számunkra.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment tevékenység a pályázatból megvalósuló beruházások és európai uniós társfinanszírozású projektek esetében közkeletűen egyet jelent a pályázatok megírásával és a kifizetési kérelmek összeállításával, azonban a valóságban e tevékenység sokrétűbb és tágabb fogalmat takar. Ide tartozik többek között a projekt szereplőinek a definiálása, tendereztetése és kiválasztása, nemcsak a kivitelezés, hanem a többi projekttevékenység tekintetében is,. A projektmenedzser szervezi a beruházást, kapcsolatot tart az egyes szereplők közt, megfelelő hierarchiát és ütemezést alakít ki, feladatokat definiál, és felügyeli azok megvalósulását. Munkatársaink jelentős tapasztalattal rendelkeznek projektszervezési és megvalósítási téren, mely referenciák nem kizárólag beruházásokhoz kapcsolódnak, hanem banki és nagyvállalati projektek szervezése és vezetésére is kiterjednek.

Üzemeltetési szolgáltatások

A megvalósult beruházások előkészítése és az átadás utáni üzemeltetési segítségnyújtás szintén része cégünk tevékenységének. A napi üzemeltetési gyakorlat kialakítására, felügyeletére, a lehető legjobb hatásfokú zöldáram termelés megvalósítására, továbbá az adminisztratív feladatok ellátására nagyfokú figyelmet összpontosítunk.

Jelentések

Az energia termelő egységek működése számos adatszolgáltatási kötelezettséggel jár együtt a különböző érintett hatóságok, hivatalok, valamint az átvevő felé. A jelentések elkészítése, a határidők betartása jelentős erőforrást igényel, ráadásul feltételezi az üzemeltető részéről az üzem működését, adatait átlátó, valamint adminisztrációban is jártas felelős rendelkezésre állását.

Az ASEMA Zrt. több éves tapasztalattal rendelkezik e területen saját üzemei révén, így szakszerű segítséget tudunk nyújtani tanácsadással, vagy az adatszolgáltatások teljesítésével.

Szolgáltatásunk keretében vállaljuk az adatgyűjtési rendszer áttekintését, tanácsadást, valamint az alábbi rendszeres és eseti energetikai, statisztikai jelentések, adatszolgáltatások elkészítését, beküldését:

 • A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére havi, negyedéves és éves energetikai jelentések (301, 303, 304, 305, 309, 310, 320, 399 azonosítójú jelentések) elkészítése, beküldése
 • KSH részére éves OSAP statisztika elkészítése
 • MAVIR Zrt. részére havi prognózis, menetrend adása
 • MAVIR Zrt. részére kiállítandó számlához havi számlázási analitika elkészítése

Menetrend adás

A KÁT megújuló energiatermelés támogatási rendszerében történő értékesítés esetén a vonatkozó NFM rendelet kötelezi a termelőket villamosenergia-termelési tervek leadására a MAVIR Zrt. részére. A jogszabály a következő feladatok írja elő a termelői engedélyesek részére:

 • gördülő termelői prognózist leadása a következő 12 hónapra havi és zónaidőnkénti bontásban
 • napi termelési menetrendet benyújtása Befogadó részére negyedórás bontásban a hónap minden napjára, legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 10.00 óráig

A menetrend benyújtásának elmaradása súlyos pénzbüntetéssel jár, az előrejelzéstől való eltérésre pedig a MAVIR Zrt a teljesítmény arányában pótdíjat számláz.

Az ASEMA Zrt. tevékenységi köre kiterjed a menetrendekkel kapcsolatos szolgáltatásokra is, úgy mint a menetrend tervek optimalizálása, a menetrendek elkészítése, benyújtása.

Összevont menetrend

Új tevékenységként 2018-ban elindítottuk Összevont menetrend szolgáltatásunkat, amelyben a szabályozás adta lehetőségeket ötvöztük az üzemeltetési támogatással. Az összevont csoportba felvett erőműveknek minden hónapban alacsonyabb adminisztrációs terhek mellett kockázat nélkül csökkentjük kötelező pénzügyi letétjét és szabályozási pótdíját! Eddigi tapasztalataink szerint a pótdíj megtakarítás mértéke a büntetés 20% és 70%-a között van, ami éves szinten egy közepes üzemnél az 1.000.000 Ft-ot is meghaladja.

Üzemeltetés optimalizálás

Vállaljuk nem hatékonyan működő illetve nem üzemelő biogáz üzemek gazdasági és műszaki felülvizsgálatát, műszaki-gazdasági reorganizációs terv kidolgozását. Az üzem működésének részletes átvilágítása után elkészítjük a reorganizációs üzleti tervet, amely – akár egy új beruházás indításánál – tartalmazza a javasolt technológiai fejlesztési, és átalakítási tervet, illetve a pénzügyi és üzemeltetési átstrukturálás tervét is. A szükséges beruházások megvalósításához szükséges források – amely jellemzően bankhitel, kockázati tőke, beruházási támogatás – megszerzésében segítséget nyújtunk ügyfeleinknek.

Karbantartási munkák

A biogáz üzemeink üzemeltető személyzetével, illetve a velünk kapcsolatban álló alvállalkozók bevonásával szívesen állunk rendelkezésre a biogáz erőmű üzemeltetésével kapcsolatos műszaki szaktanácsadási, karbantartási és javítási feladatok ellátására.

Ajánlott szolgáltatásunk jellemzően az alábbi feladatok elvégzésére terjed ki:

 • az erőmű működéséhez szükséges javítások, ellenőrzések koordinálása, javaslattétel a tartalék alkatrészek beszerzésére, az esetlegesen szükséges átalakításokra illetve beruházásokra,
 • a technológiai eszközök felülvizsgálatának elvégzése, az esetleges meghibásodások elhárítása, illetve intézkedés az elhárítás érdekében.

Alapanyag ellátás

Sokéves múltra visszatekintő beszállítói kapcsolataink révén kínálunk biogáz üzemek számára nagy gázkihozatalú és jól tartósítható alapanyagot, amelyet évek óta saját üzemeinkben bázis alapanyagként használunk.